W dniu 19 marca 2014 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie na zaproszenie stron porozumienia z dnia 08.01.2014 r. zawartego w obronie największego Zakładu w regionie jakim jest Zespół Elektrowni Dolna Odra, wchodzący w skład PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. odbyło się kolejne spotkanie, które ma na celu rozpoczęcie kampanii na rzecz Zespołu Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie.

W trakcie spotkania został odczytany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie Mieczysława Sawaryna Apel - TAK DLA ELEKTROWNI TAK DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO.
Do porozumienia poprzez podpisanie apelu przyłączyli się obecni w tym dniu na spotkaniu Prezydent Szczecina Piotr Krzystek oraz Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko.
Pod apelem podpisał się również nieobecny na spotkaniu Ksiądz Arcybiskup Metropolita Szczecińsko – Kamieński Andrzej Dzięga.

Poniżej przedstawiamy treść apelu.
APEL
TAK DLA ELEKTROWNI DOLNA ODRA
TAK DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
W okresie 11 lat PKB na mieszkańca województwa zachodniopomorskiego odnotowało najwyższy spadek wśród województw o ponad 16 %, potencjał gospodarczy województwa skurczył się ze 100,8 % PKB do 84,6 % PKB.
Nie chcemy, aby w zachodniopomorskim żyło się najgorzej, a młodzież była skazana na emigracje. Obecnie w ZEDO pracuje 1678 osób z Gryfina, Szczecina, Stargardu, Goleniowa, Polic. Dlatego popieramy i żądamy inwestycji w rozwój i nowoczesność największego zakładu pracy jakim jest jeszcze w naszym regionie Zespół Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie.
Chcemy zrównoważonego rozwoju dla naszego województwa w skali kraju i takich samych decyzji w ramach PGE dla Zespołu Elektrowni Dolna Odra.
Chcemy inwestycji dla zakładu, który powinien nadal być motorem napędowym dla naszej gospodarki, podobnie jak Elektrownia Opole dla Śląska.
Oczekujemy od Ministra Skarbu Państwa właścicielskich deklaracji i gwarancji stałej polityki rozwoju wobec Elektrowni Dolna Odra. Strategii inwestycji w nowe bloki energetyczne i skuteczny nadzór jej realizacji.
Mieszkańcy

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony