Do 22 lipca 2014 r. trwają konsultacje społeczne do projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Gryfińskiego", który na zlecenie Powiatu Gryfińskiego został przygotowany przez firmę Blue Ocean Business Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
15 lipca, w sali audiowizualnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie odbyło się spotkanie, na którym uczestniczyli przedstawiciele gmin z naszego powiatu.

Spotkanie miało na celu możliwie jak najszersze przedstawienie koncepcji funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na siatce połączeń powiatowych oraz stworzenie płaszczyzny do dyskusji wypracowania i przedstawienia ewentualnych uwag.

Podczas spotkania została przedstawiona propozycja sieci komunikacyjnej na terenie powiatu gryfińskiego, która powinna funkcjonować w ramach usług o charakterze użyteczności publicznej.

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony