Warsztat Terapii Zajęciowej w Goszkowie działa przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” - dnia 19 września 2014 r., uczcił swoją dziesiątą rocznicę powstania.

Na uroczystość przybyło wiele osób związanych z działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych m.in.  przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie , władze powiatu gryfińskiego, dyrektorzy i kierownicy Domów Pomocy Społecznej i Warsztatów Terapii Zajęciowej, dyrektorzy szkół z gminy Mieszkowice i Moryń, darczyńcy i przyjaciele, którzy wspierają  działalność Warsztatów od początku istnienia. 

Kierownik WTZ  Alina Leończyk przybliżyła historię powstania i funkcjonowania placówki. Służy ona obecnie 30 osobom, uczestniczącym w zajęciach w 6 pracowniach:
- gospodarstwa domowego,
- stolarsko-wikliniarskiej,
- krawiecko-dziewiarskia,
- rewalidacji,
- ogrodniczej,
- plastycznej.

Podczas uroczystości zostały wręczone wyróżnienia za okazywaną pomoc i życzliwość na rzecz Warsztatu, z rąk Aliny Leończyk otrzymali wyróżnienia:
- Elwira i Fortunat Profé- Mackiewicz,
- Wojciech Konarski- Starosta Gryfiński,
- Marianna Kołodziejska – Nowicka – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie,
- Andrzej Salwa – Burmistrz Mieszkowic,
- Iwona Główka – Kamyszek – Nadleśniczy Nadleśnictwa Mieszkowice,
- Ryszard Niedźwiecki – Prezes Zarządu Firmy „ Drewex” w Mieszkowicach,
- Otto Biedermann – Fundacja Bad Freienwalde,
- Ks. Ryszard Kamiński – Parafia św. Mikołaja w Szczecinie,
- Ks. Czesław Dobrowolski  - Parafia p.w. Chrystusa Króla w Witnicy Chojeńskiej.

Podczas jubileuszu panowała wyjątkowa atmosfera, która z pewnością przybliżyła zaproszonym gościom problematykę osób niepełnosprawnych i pokazała jak ważnym miejscem jest Warsztat Terapii Zajęciowej.

Grupa artystyczna WTZ zaprezentowała choreografię taneczną, która spotkała się z wielkim aplauzem i wprawiła w dobry nastrój, a Spółdzielnia Socjalna „Promyk” zadbała o poczęstunek dla wszystkich gości.
Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony