W dniu 23 października br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie odbyło się Wspólne Posiedzenie Stałych Komisji Rady Powiatu. Spotkanie dotyczyło koncepcji budowy nowego szpitala. Prezes "Domu Lekarskiego" S.A. Dariusz Piotrowski przedstawił prezentacje dotyczącą wariantów budowy nowego budynku szpitala, przy ul. Parkowej w Gryfinie oraz koszty i terminy tego przedsięwzięcia.

Ponadto drugim ważnym punktem omawianym na spotkaniu Komisji była prezentacja Zachodniopomorskiego Klastra Medycznego "iSYNERGIA", do którego przystąpił Powiat Gryfiński. Klaster medyczny zrzesza w swoich szeregach podmioty wspólnie działające w województwie zachodniopomorskim na rzecz rozwoju obszaru na płaszczyźnie medycznej.

Prezentacji założeń celów i korzyści przystąpienia do klastra przedstawiła Beata Najda Członek Zarządu ZKM „iSYNERGIA”.


W posiedzeniu uczestniczyli również: Prezes Zarządu „Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Spółka z o.o. Edyta Nowotarska, Zastępca Dyrektora szpitala ds. administracyjno – technicznych Małgorzata Szewczuk oraz członkowie Rady Nadzorczej Szpitala Mieczysław Sawaryn i Jacek Chmielewski i Przewodnicząca Związków Zawodowych Pielęgniarek i Położonych Elżbieta Dudarewicz.

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony