27 października 2014 r., uczestnicy i grono terapeutyczne Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie  mieli  zaszczyt gościć Księdza Arcybiskupa Metropolitę Szczecińsko – Kamieńskiego Andrzeja Dzięgę. Dostojnego gościa z bukietem róż  powitała kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej – Alina Leończyk  serdecznie dziękując za przybycie.

Ksiądz Arcybiskup przybył do nas w ramach wizytacji naszego dekanatu i poświęcił swój cenny czas aby bliżej poznać sposób i zasady funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej. Z wielkim przejęciem uczestnicy Warsztatów gościli księdza Arcybiskupa w swoich progach, zdając sobie sprawę z wyniosłości wizyty i powagi chwili, jednak bardzo szybko serdeczne podejście Gościa, pomogło przełamać pierwsze lody i wprowadzić bardziej swobodny nastrój.

Wraz z Arcybiskupem do naszych Warsztatów przybył Ks. kan. dr Julian Głowacki – Sekretarz Kurii, Ks. Dziekan prob. kan. Stanisław Piekarz oraz Ks. Wicedziekan prob. kan. Czesław Dobrowolski. Ksiądz Arcybiskup odwiedził osobiście każdą pracownię, z zainteresowaniem przyglądał się pracom wykonanym podczas zajęć terapeutycznych, zadawał również wiele pytań nie tylko uczestnikom ale także pracownikom. Każdy uczestnik otrzymał błogosławieństwo oraz pamiątkowy obrazek.W związku z tym, iż Arcybiskup Andrzej Dziega jest gospodarzem Archikatedry św. Jakuba uczestnicy z pracowni plastycznej  pod opieką terapeuty namalowali obraz przedstawiający św. Jakuba w darze za wizytę w naszym Warsztacie i możliwość wspólnej modlitwy.

Źródło: WTZ Goszków

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony