We wrześniu 2014 roku Powiat Gryfiński, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie oraz Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie wraz z partnerami z Węgier: miasto Köszeg, Jurisich Miklos Gimnazium w Koszeg i Stowarzyszenie Miast Partnerskich z Koszeg Koszeg oraz Turcji: region Konya, szkoła średnia i organizacja pozarządowa z Konya, rozpoczęli realizację projektu pt. Health education for life - Edukacja zdrowotna na całe życie, w ramach programu Erasmus+, KA2 – współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Projekt realizowany będzie w latach 2014 – 2016. Jest to jedyny tego typu projekt zaakceptowany do realizacji w północno-zachodniej Polsce. Łączna wysokość środków otrzymanych na realizację projektu wynosi 131 835,00 EURO. Autorem wniosku i koordynatorem projektu jest mgr Janusz Cezary Salamończyk.
Celem projektu jest promowanie edukacji zdrowotnej, stworzenie narzędzi do skutecznego realizowania wychowania zdrowotnego w szkołach ponadgimnazjalnych w krajach partnerskich.
Podczas realizacji projektu partnerzy zbadają różnice w obszarze edukacji prozdrowotnej, zidentyfikują podobieństwa oraz wypracują rozwiązania, które będą mogły zostać wdrożone w innych krajach europejskich. Produktem projektu będzie platforma internetowa, która zapewni dostęp do informacji dotyczących metod prowadzenia zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej w szkołach ponadgimnazjalnych. Na platformie będą zamieszczane scenariusze lekcji, quizy i gry, zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Powstanie również zeszyt ćwiczeń z kwestionariuszami ankiet, testami i krzyżówkami, które będą mogły być wykorzystywane jako materiały dydaktyczne podczas lekcji.
Udział w projekcie poszerzy wiedzę nauczycieli o tym, jak atrakcyjniej prowadzić zajęcia dotyczące zdrowego stylu życia oraz umożliwi pracę i wymianę doświadczeń z nauczycielami z krajów partnerskich. Wśród uczniów wzrośnie ich motywacja do zachowań prozdrowotnych. W szkołach powstaną zrównoważone i skoordynowane programy edukacji zdrowotnej.
W dniach od 13 do 16 listopada 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Gryfinie i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie partnerów projektu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele administracji samorządowych z regionów partnerskich, szkół zaangażowanych w realizację projektu i organizacji pozarządowych. Goście spotkali się z Wicestarostą Powiatu Gryfińskiego Panem Jerzym Milerem, który przedstawił i omówił rolę oraz zadania powiatu. Partnerzy projektu dokonali aktualizacji harmonogramu pracy zasad komunikacji i podpisali porozumienie o współpracy, w którym określono zasady finansowania poszczególnych zadań projektu. Rozstrzygnięto również konkurs na logo projektu.
Oprócz spotkań roboczych gospodarze zapewnili gościom zwiedzanie chojeńskiej szkoły ponadgimnazjalnej, Chojny i Szczecina, wizytę w Krzywym Lesie, wysłuchanie mini recitalu w wykonaniu uczniów, a także spotkanie ze Starostą Gryfińskim p. Wojciechem Konarskim i Sekretarz Powiatu Gryfińskiego p. Barbarą Rawecką.
W ramach projektu w grudniu 2014 r. odbędą się lokalne konferencje dotyczące promocji wychowania zdrowotnego. W styczniu 2015 r. będą miały miejsce warsztaty na temat niebezpieczeństw wynikających ze stosowania używek przez młodych ludzi. Kolejne spotkanie partnerów projektu przewidziano w marcu 2015 r. w Turcji. W maju 2015 r. w Konya zostanie przeprowadzony kurs szkoleniowy dla osób odpowiedzialnych za realizację projektu, dotyczący korzystania z platformy e-learningowej projektu.Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony