Po uroczystościach 70. rocznicy forsowania Odry, które odbyły się 18 kwietnia 2015 r. w Starych Łysogórkach i Gozdowicach, burmistrzowie: Mieszkowic i Cedyni oraz Starosta Gryfiński, wystąpili do Prezydenta RP z listem w sprawie nieobecności podczas obchodów rocznicowych przedstawicieli władz państwowych i samorządowych województwa zachodniopomorskiego. Treść listu prezentujemy poniżej.

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony