1 sierpnia wspominać będziemy Powstanie Warszawskie - niepodległościowy zryw, będący największym wystąpieniem zbrojnym Polskiego Państwa Podziemnego podczas niemieckiej okupacji. Pomimo, iż zakończyło się klęską, na zawsze wpisało się do polskiej historii jako jeden z wspanialszych przykładów patriotycznej walki naszych rodaków o Ojczyznę.
W 71. rocznicę tych wydarzeń o godzinie 17.00 w historyczną godzinę „W" w całym kraju, w tym także na terenie powiatu zawyją syreny. Niech będą one dla wszystkich znakiem do zatrzymania się, oderwania od codziennych obowiązków, zadumania i chwilą ciszy oddanie hołdu bohaterskim powstańcom.


Apelujemy do wszystkich mieszkańców i gości powiatu gryfińskiego o godne uczczenie pamięci tych, dla których wolność i niepodległość stanowiły wartości najwyższe.


Patrol por. „Agatona”  z batalionu "Pięść" na pl. Kazimierza Wielkiego
Źródło: www.wikipedia.org

Główną przyczyną powstania było pragnienie wyzwolenia stolicy spod pięcioletniej niemieckiej niewoli. Zbliżanie się Armii Czerwonej i wycofywanie się wojsk Hitlera stało się dla dowództwa Armii Krajowej przyczyną do wydania decyzji o walce z okupantem. Samodzielne wyzwolenie miasta miało także zapobiec ewentualnym roszczeniom ZSRR w przypadku uwolnienia Warszawy przez Związek i być wyrazem oporu wobec komunistycznego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego.

W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy.


Powstańcza mogiła na Starym Mieście
Źródło: www.wikipedia.org   

 

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony