26 stycznia 2012 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie odbyło się spotkanie plenarne poświęcone współpracy sektora pozarządowego i władz lokalnych w powiecie gryfińskim. Spotkanie zorganizowało Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Celem spotkania było zwiększenie zakresu oraz poprawa jakości współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi. Zaprezentowane zostały założenia mechanizmów współpracy sektora publicznego i społecznego. Przeprowadzono również dyskusję mającą na celu zobrazowanie sytuacji pomiędzy organizacjami a pełnomocnikami ds. ngo.

Spotkanie plenarne organizowane jest w ramach realizacji przedsięwzięcia „Zachodniopomorskie w sieci – współpraca organizacji wspierających szansą na rozwój regionu”. Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie http://www.kcwis.org.pl/index.php?dzial=116. Szczegółowe informacje na temat modelu współpracy prezentowanego na spotkaniu  można znaleźć na stronie http://www.pokl541.pozytek.gov.pl/Projekt,Model,wspolpracy,administracji,publicznej,z,organizacjami,pozarzadowymi,20.html

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony