Na rzecz programu powszechnej edukacji cyfrowej dorosłych Polaków w ich lokalnych środowiskach działa inicjatywa Polska Cyfrowa Równych Szans. Jest to akcja Stowarzyszenia "Miasta w Internecie" wspartą przez grupę ogólnopolskich organizacji i koalicji - sygnatariuszy memoriału, opracowanego podczas 14 Konferencji "Miasta w Internecie" http://mwi.pl/aktualnosci/206-memorial-polski-internet-rownych-szans.html. Planuje się, iż w ramach PCRS powstanie sieć 2600 lokalnych animatorów inicjatyw na rzecz edukacji cyfrowej pokolenia 50+. Będą oni nazwani latarnikami PCRS. Działania owych latarników będą wspierane grantami na realizację indywidualnych programów wprowadzania pokolenia 50+ w cyfrowy świat we własnym środowisku. Warunkiem udziału w konkursie będzie ukończenie kursu zorganizowanego w 2 połowie 2012 roku. Latarnik PCRS będzie odpowiedzialny za realizację działań programu PCRS w swoim środowisku lokalnym: gminie, dzielnicy, osiedlu lub wsi. Działania te obejmować będą organizację spotkań promocyjnych i motywujących do korzystania z Internetu, szkoleń i innych, dobranych pod kątem uwarunkowań lokalnych form podnoszenia kompetencji cyfrowych dorosłych.

Działania Latarników PCRS realizowane będą z wykorzystaniem publicznych punktów dostępu do Internetu – w bibliotekach, remizach OSP, telecentrach i innych. Latarnicy będą wspierani narzędziami edukacyjnymi oraz materiałami szkoleniowymi i promocyjnymi, a także doradztwo ekspertów poprzez ogólnopolski portal internetowy. Zasadą aktywności Latarników PCRS są działania non – for – profit. Jednakże działania latarników będą wspierane grantami na realizację Inicjatyw motywujących, szkoleniowych i promocyjnych. Organizatorzy liczą, iż w każdej z polskich gmin działać będzie co najmniej jeden latarnik PCRS. Szczególnie zachęcamy zatem do aktywności liderów z gmin wiejskich. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http: //latarnik.mwi.pl/ 
Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony