Na sesji w dniu 22 czerwca br. radni powiatowi uchwalili dotację dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Gryfińskiego w wysokości 62 500 zł. Po raz pierwszy potrzebę takiej pomocy wydyskutowano wspólnie z prezydium Powiatowego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych. Środki będą przeznaczone na dofinansowanie m.in. zakupu sprzętu, środków materiałowych, wyposażenia, a także działań profilaktycznych.

W sesji uczestniczyli prezes Powiatowego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych dh Paweł Trzaskoś oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Prokopski. 

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony