W ostatnich trzech tygodniach września odbyły się spotkania integracyjne w Domach Pomocy Społecznej. Na terenie Powiatu Gryfińskiego działają cztery domy pomocy społecznej, trzy z nich prowadzone są przez stowarzyszenia i zgromadzenie.

 

Dom Pomocy Społecznej w Dębcach prowadzony jest przez Stowarzyszenie "Pod Dębami" w Dębcach. 2 września 2017 r. już po raz siódmy na terenie DPS odbyło się "Spotkanie Rodzin”, na które licznie przybyły rodziny i bliscy mieszkańców domu.

 

Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju prowadzony jest przez Stowarzyszenie "Dom z Sercem", które 7 września br. zorganizowało spotkanie integracyjne pn. „Pożegnanie lata 2017”. Tegoroczna impreza integracyjna odbyła się pod hasłem „festiwal piosenki filmowej – Filmosenki 2017”. Szczególnymi gośćmi spotkania byli mieszkańcy i terapeuci DPS z Morynia, Nowego Czarnowa, Dębców, Dolic, Żabowa, Szczecina, podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy z Chojny, uczestnicy Warsztató Terapii Zajęciowej z Goszkowa, wychowankowie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej z Trzcińska-Zdroju, a  także członkowie Stowarzyszenia „Młodzi dla Pokoju” z Chojny. Nie mogło zabraknąć mieszkańców Domu Pomocy Społecznej z Trzcińska- Zdroju, którzy wraz z opiekunkami czynnie uczestniczyli w corocznej imprezie.

Na scenie Trzcińskiego Centrum Kultury zaprezentowali się mieszkańcy ze wszystkich zaproszonych placówek. Grupy artystyczne wraz z terapeutami przedstawiły własne programy i inscenizacje muzyczne dzięki czemu można było usłyszeć utwory z filmów polskich i zagranicznych. Wszyscy artyści wykazali się ogromnym talentem wokalnym, tanecznym i aktorskim, zasługując na ogromne brawa i podziękowania za przygotowane programy artystyczne, dzięki którym wzrosła ranga tego festiwalu.

Dom Pomocy Społecznej w Moryniu prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie. W ogrodzie rekreacyjnym domu w Moryniu 12 września br. w odbył się turniej integracyjny ,,Łączy nas sport”. Mieszkańcy domu gościli trzy drużyny: WTZ Goszków, DPS Nowe Czarnowo, DPS Trzcińsko-Zdrój oraz młodzież ze szkoły w Moryniu. Udział w konkurencjach brali zarówno uczestnicy jak i zaproszeni goście. Zabawa była udana, sprawiła dużo radości, a rywalizacja przebiegła w duchu fair-play.

Spotkania realizowane były w ramach otrzymanego dofinansowania z budżetu Powiatu Gryfińskiego.

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony