16 września 2017 r. w Szczecinie na Jasnych Błoniach odbyły się targi ekonomi społecznej zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Targi były okazją do poznania organizacji pozarządowych, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, spółdzielni socjalnych działających w regionie.

To były jednocześnie Targi produktów i usług wykonywanych z doświadczeniem i pasją, które to produkty można było zobaczyć i kupić. Podczas targów organizowane były gry, konkursy, występy, warsztaty oraz inne atrakcje dla całej rodziny. Na Targach obecni byli pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. Przedstawicielami z terenu powiatu gryfińskiego uczestniczącymi w targach były: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Goszkowie, których uczestnicy występowali na scenie, Spółdzielnia Socjalna „Promyk” oferowała swoje produkty kulinarne, oraz Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Lubiechowa Dolnego promujące m.in. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017-2023.

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony