9 listopada, podczas uroczystej XXXIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie poznaliśmy laureatów 12. edycji konkursu „Nagroda starosty gryfińskiego za promocję powiatu”. Była to także okazja do premierowej prezentacji wydanego przez starostwo nowej, promocyjnej publikacji albumowej pt. „Powiat Gryfiński w działaniu” poświęconej stowarzyszeniom i innym organizacjom aktywnie działającym na rzecz społeczności lokalnych. Oprawę muzyczną uroczystej sesji przygotowali uczniowie oraz chór z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.


Sesja rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego. Po powitaniu gości przez przewodniczącego Rady Powiatu Romana Michalskiego i okolicznościowym przemówieniu nawiązującym do Narodowego Święta Niepodległości, prowadzący dalszą część sesji Maciej Puzik zaprezentował nowe, wydane przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie, wydawnictwo albumowe zatytułowane „Powiat Gryfiński w działaniu”.

Publikacja na 157 stronach prezentuje ponad 90 stowarzyszeń, klubów, zespołów, kół, towarzystw i innych organizacji, które w działaniu są niedoścignione. Pokazuje tych, którzy wiele rzeczy wykonują społecznie pochłonięci swoją pasją, a dobro innych często przesłania dobro własne. Tych, którzy z działalności dla innych uczynili sens swojego życia.

Ostatnim, kulminacyjnym punktem uroczystej sesji było wręczenie statuetek „Bociana”, dyplomów oraz czeków na kwotę 3 000 złotych zwycięzcom tegorocznej edycji konkursu „Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu” – wyróżnienia przyznawanego osobom, organizacjom, instytucjom oraz innym jednostkom, które całokształtem swojej działalności i osiągnięciami w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju i promocji powiatu gryfińskiego w kraju i za granicą.

W kategorii KULTURA laureatem nagrody został Teatr Bomba Bomba - grupa niepełnosprawnych osób, która pod kierunkiem pedagoga Violiny Janiszewskiej tworzy spektakle i prezentuje je w miastach naszego województwa, ale też u sąsiadów zza Odry. Aktorzy są wzorem pracowitości i zaangażowania, a także ogromną inspiracją dla wielu niepełnosprawnych osób. Teatr przez rok był w posiadaniu Złotego Gołębia - przechodniej statuetki ONZ. W tym roku przekazał ją przyjaciołom – muzykom z zespołu „Na Górze”, z którymi nagrali teledysk do utworu „Mgła”.

Nominowanymi w tej kategorii byli także: Sołectwo Mirowo oraz Muzeum 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej.


Od lewej: aktorzy Teatru Bomba Bomba oraz Iwona Hirt i Marcin Cysewski (Sołectwo Mirowo) i Michał Dworczyk – dyrektor Muzeum 1. Armii WP oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej

W kategorii SPORT zwyciężył Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu - organizator wielu cyklicznych imprez sportowych m.in.: Biegu Dookoła Morynia i Jeziora Morzycko, rajdu rowerowego Odjazdowy Bibliotekarz, Moryńskiej Trójki oraz Marszu Świątecznego Nordic Walking. 

 
Nominowanymi w tej kategorii byli także: MKS Hermes Gryfino oraz Stowarzyszenie Lotnicze Stratus w Chojnie.  


Od lewej: Jan Nowysz – prezes MKS Hermes, Marta Cacek i Małgorzata Wardęga (MOK w Moryniu) oraz Waldemar Jarząb – prezes Stowarzyszenia Lotniczego Stratus

W kategorii PRO PUBLICO BONO nagroda trafiła do Chojeńskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt "Psijaciele" - grupy młodych wolontariuszy niosącej bezinteresowną pomoc bezdomnym zwierzętom, zapewniającej im dach nad głową, pełną miskę, opiekę weterynaryjną oraz nieocenioną osobistą miłość. Dzięki staraniom wolontariuszy, prowizoryczna baza magazynowo-sprzętowa i zbudowane własnym trudem kojce stanowią podwaliny przyszłego gminnego schroniska dla porzuconych psów i kotów.


Nominowanymi w tej kategorii byli także: Grupa Teatralna Gliptykos i Szlachetna Paczka rejon Gryfino i okolice.


Od lewej: Barbara Bakalarczyk, Karolina Łosowska, Justyna Chodkiewicz-Gajowska (Stowarzyszenie Psijaciele), Małgorzata Pokrzykowska (liderka gryfińskiego rejonu Szlachetnej Paczki) oraz Maria Piznal, Arkadiusz Grunwald, Andrzej Suszek, Jolanta Witowska (Grupa Teatralna Gliptykos)

W kategorii PRZEDSIĘBIORCA ROKU Starosta Gryfiński wyróżnił firmę Jӓger Polska sp. z o.o. w Gryfinie
- jedno z najprężniej działających przedsiębiorstw na terenie powiatu.  Współpracuje z ZSP nr 2 w Gryfinie, kształcąc młodocianych pracowników oraz wspierając finansowo i rzeczowo placówkę przy różnych inicjatywach. Wspiera także inne placówki oświatowe, kluby sportowe, akcje charytatywne i promocyjne. Firma zdobyła pierwszą nagrodę w ogólnopolskim plebiscycie „Firma roku 2017” w kategorii przemysł metalowy i automatyka.


Nominowanymi w tej kategorii byli także: Paweł Jędras z Mieszkowic oraz firma Sedpol Produkcja Opakowań Drewnianych z Morynia.


Od lewej: Daniel Pląska, Halina Kuźmińska (Jӓger Polska sp. z o.o.), Paweł Jędras oraz Sławomir Domaradzki (Sedpol)

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony