7 czerwca 2018 r. w Zespole Szkół w Baniach odbył się VII Powiatowy Konkurs Przyrodniczo-Łowiecki „Leśna Przygoda” pod hasłem: ”Kynologia łowiecka”.

Do udziału w konkursie zaproszeni zostali uczniowie Szkół Podstawowych z terenu  powiatu gryfińskiego. W tym roku w konkursie wzięło udział 6 drużyn.

 Celem tej wspólnej akcji myśliwych, leśników, nauczycieli i uczniów jest  propagowanie kultury leśnej i łowieckiej wśród młodzieży szkolnej, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za las, rozwijanie u uczniów zainteresowań przyrodniczych, emocjonalnej więzi z przyrodą i wrażliwości na jej piękno. 

W konkursie uczestniczyło 18 uczniów, reprezentujących szkoły podstawowe z Chojny, Gryfina, Mieszkowic, Gardna, Morynia  i Bań. Uczniowie samodzielnie rozwiązali test zawierający 26  pytań, a następnie pracowali w 3-osobowych zespołach.

Zadaniem każdego zespołu było rozpoznanie gatunków grzybów, drzew i krzewów leśnych, oraz ras psów myśliwskich podczas prezentacji multimedialnej. W innych zadaniach uczniowie musieli wykazać się  znajomością  tradycji i gwary łowieckiej, budową zwierząt w gwarze łowieckiej, a nawet powiedzeń ze zwierzętami.

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali obdarowani ciekawymi nagrodami,

ufundowanymi przez Powiat Gryfiński, Gminę Banie, Nadleśnictwo Myślibórz, Nadleśnictwo Gryfino oraz koła łowieckie  „Dziczy Las”, Nadodrzańskie  Koło Łowieckie w Szczecinie i KŁ „Orlik”.  

Tabela wyników:

    Miejsce

                Imię i nazwisko

        Gimnazjum

           Opiekun

          I

Patrycja Michlewicz

Oliwia Dalmata

Wiktoria Henk

Mieszkowice

Bogusława Chojnacka

         II

Anna Kusiak

Marta Dąbrowska

Hanna Krzemińska

Gryfino

Katarzyna Ludwiniak

         III

Sandra Czerniukiewicz

Pola Msłoń

Aleksandra Budzińska

Banie

Izabella

Senda

        IV

Aleksander Cierlecki

Natalia Dudek

Mikołaj Borsuk

Gardno

Ewa

Mular

         V

Magdalena Majcher

Klaudia Hrycaj

Julia Zielinkiewicz

Chojna

Anna

Zatorska

        VI

Oskar Klęczar

Tomasz Budzyń

Marcek Cacyk

Moryń

Dominika

 Adamek

Zwycięzcom gratulujemy  sukcesu, a wszystkim uczestnikom  ogromnej wiedzy!

 

Takie spotkania kształtują właściwe postawy uczniów wobec przyrody, dają również możliwość poznawania tradycji i obyczajów łowieckich, wskazują prawdę o ogromnej pracy tych instytucji na rzecz ochrony przyrody.

Informacja: Izabella Senda

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony