Podczas Konwentu Starostów Województwa Zachodniopomorskiego dyskutowano także o sprawach związanych z powiatem gryfińskim. Starosta Wojciech Konarski zaproponował, aby zajęto się problemem wygaszania Dolnej Odry. Omawiano też sprawę reorganizacji sanepidów  oraz sądów. Konwent Starostów, który odbył się 15 lutego br. w Urzędzie Wojewódzkim z udziałem wojewody zachodniopomorskiego Marcina Zydorowicza dyskutował m.in. o stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

Chodzi przede wszystkim o dostosowanie ich działalności do możliwości finansowych i konkurencji, jaką w tej chwili stwarzają istniejące prywatne laboratoria. Wojewoda Marcin Zydorowicz, który zgodnie z ustawą stanowi organ założycielski dla stacji sanitarnych, zlecił realizację zadania wojewódzkiemu inspektorowi. Wojewoda poprosił starostów o współpracę w zakresie przeobrażania sanepidów.


Samorządowcy spośród siebie wyłonili specjalny zespół, w skład którego wszedł m.in. starosta Wojciech Konarski.


Rada Powiatu w Gryfinie w zeszłym roku podjęła uchwałę w sprawie utrzymania laboratorium w Gryfinie. Wtedy to radni upoważnili starostę do działań w tym zakresie.

-Będę przekonywał do dwóch rozwiązań: reorganizacji Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub ewentualnie do rozważenia wariantu łączenia stacji tak, aby zachować jak największe możliwości działania – powiedział starosta Wojciech Konarski.

Starosta dodał, że pewne decyzje mogą odbyć się również bez udziału powiatu, ponieważ sanepid nie podlega samorządowi powiatowemu. Wojciech Konarski zapewnił, że dołoży wszelkich starań aby przynajmniej przy tych zmianach, które są zapewne nieuchronne, głos naszego powiatu był wyraźnie słyszalny.


Generalnie spotkanie starostów poświęcone było dosyć szerokim zmianom organizacyjnym czy szukaniu oszczędności. Konwent przedstawi wypracowane stanowisko zmian w sądownictwie zakładanych w projekcie rozporządzenia ministra sprawiedliwości. Jest on tożsamy ze stanowiskiem ZPP, czyli sąd okręgowy, a w miejsce sądów rejonowych jego filie. Prezes sądu okręgowego, obecna na konwencie przedstawiła ostatnie propozycje zmian do projektu ministra sprawiedliwości. Spowodowana jest ona kontrowersjami jakie wywołała sprawa dotycząca sądu rejonowego w Świnoujściu, który miał stać się ośrodkiem zamiejscowym sądu rejonowego w Szczecinie Prawobrzeżu. W obydwu wersjach pozostaje Sąd Rejonowy w Gryfinie. Natomiast Rada Powiatu w Gryfinie podjęła na ostatniej sesji uchwałę w sprawie poparcia dla rejonowego sądu w Gryfinie. Przedstawiła swoje stanowisko co do rangi sądu, ilości prowadzonych spraw. Dziś ministerstwo zamierza zreformować małe sądy, które mają 15 etatów sędziowskich. Starosta przypominał, że rok temu właśnie w Gryfinie odebrano jeden etat sędziowski w sądzie pracy i z 15 etatów zrobiło się ich 14. Jest obawa, że za jakiś czas sytuacja może się powtórzyć. Rangę sądu w Gryfinie i jego prestiż za starostą podkreśliła też, obecna na ostatniej sesji, Marzanna Kucharczyk - prezes Sądu Rejowego w Gryfinie

 

Bardzo istotnym problemem dla regionu jest pomysł powolnego wygaszania Elektrowni Dolna Odra. Ten kontrowersyjny projekt spotkał się ze zdecydowanym sprzeciwem starosty Wojciecha Konarskiego. O stosownej uchwale radnych pisaliśmy już wcześniej. Zespół Elektrowni Dolna Odra jest jednym z najważniejszych elementów zabezpieczenia systemu energetycznego kraju. Na ok. 1000 rozruchów bloków w wiodących elektrowniach kraju w ubiegłym roku, ok. 320 odbyło się w ZEDO). Produkcja w ZEDO w ciągu ostatnich 2 lat wzrosła prawie dwukrotnie. Reguluje system pod względem mocy biernej. Zapotrzebowanie na energię elektryczną w ostatnim roku wzrosło o 5 %, co jest jednym z zasadniczych mierników wzrostu gospodarczego kraju. Przynosi bezpośrednie efekty ekonomiczne ze sprzedaży interwencyjnej energii elektrycznej do Niemiec, realizując ok. 2/3 kontraktów (a 1/3 realizuje Elektrownia Turów). W okresie ostatnich tygodni wielokrotnie na polecenie Krajowej Dyspozycji Mocy bloki ZEDO pracowały z maksymalną mocą w celu zaspokojenia zapotrzebowania systemu i spełniania kryteriów n-1 w połączeniu między Polską a Niemcami.

O tych najistotniejszych sprawach dotyczących powiatu, czyli o sądach, Elektrowni Dolna Odra jak również sanepidzie mówił na ostatniej sesji starosta Wojciech Konarski. 

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony