Już 8 listopada, podczas uroczystej sesji Rady Powiatu wręczone zostaną statuetki „Bociana” - nagrody starosty gryfińskiego, będące wyróżnieniem dla osób lub podmiotów wnoszących znaczący wkład w rozwój i promocję powiatu oraz budujących jego pozytywny wizerunek w kraju i zagranicą. Nagrody przyznane zostaną w czterech kategoriach: kultura, sport, pro publico bono oraz przedsiębiorca roku. Decyzją kapituły konkursu, spośród zgłoszonych kandydatów, do nagrody nominowano:

w kategorii KULTURA:
(kliknij w nazwisko/nazwę nominowanego, aby dowiedzieć się więcej)

 • Działa od 2007 r. przy Parafii Świętego Ducha w Moryniu. W chórze śpiewa 18 osób, nie tylko z Morynia, ale także z Chojny, Mieszkowic i Cedyni.
 • W swoim dorobku chór posiada ponad 250 utworów o różnej tematyce i formie muzycznej oraz wydane dwie płyty CD z  pieśniami pasyjnymi i kolędami.
 • Od kilku lat chórzyści śpiewają na mszy świętej i uczestniczą w Marszu Życia organizowanym przez Stowarzyszenie Amazonek „Teresa” w Chojnie.
 • Chór dba także o doskonalenie poziomu muzycznego zespołów i solistów z naszego regionu organizując  warsztaty muzyczne z udziałem najlepszych polskich kompozytorów i dyrygentów. W ubiegłym roku warsztaty odbyły się w Chojnie, a w tym roku – w Moryniu.
 • W 2018 r. chór Sanctus prezentował swoje utwory podczas Dnia Pokoju w Bad Freienwalde (Niemcy) oraz wizyty biskupów z krajów nordyckich w Chojnie.

Zgłaszający: Starosta Gryfiński

 • Polsko-niemiecka organizacja założona w 1994 r., której głównym celem jest odbudowa gotyckiego kościoła mariackiego oraz wznowienie jego funkcjonowania jako miejsca spotkań obu narodów, rozwijania idei ekumenizmu i pielęgnowania europejskiego dziedzictwa kulturowego.
 • Dzięki staraniom fundacji, przy udziale środków finansowych pochodzących m.in. z budżetów Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, rządów obu krajów i programów europejskich, udało się zabezpieczyć i częściowo odbudować późnogotycki korpus nawowy kościoła wraz z dachem, odrestaurować neogotycką wieżę wraz z klatką schodową i tarasem widokowym, a także zabezpieczyć i częściowo zrewitalizować wnętrze świątyni.
 • Od początku istnienia fundacja organizuje lub współorganizuje rozmaite wydarzenia kulturalne we wnętrzu świątyni. Najważniejszym wydarzeniem są coroczne Dni Integracji i Ekumenizmu, podczas których odbywają się nabożeństwa celebrowane przez duchownych z Polski, Niemiec i Danii, panele dyskusyjne, wykłady oraz koncerty,  wystawy, przedstawienia teatralne i projekcje filmów.

Zgłaszający: Grupa mieszkańców powiatu gryfińskiego

 • Niezwykle kreatywna i zaangażowana w działalność społeczną mieszkanka Gryfina.
 • Wiceprezes Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która swoją empatią i pomysłami aktywizuje seniorów do uczestnictwa w życiu społecznym, do dokształcania się, a także do aktywności fizycznej i artystycznej.
 • Opracowuje i pozyskuje środki zewnętrzne na realizowane przez GUTW projekty, aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi, jest inicjatorem i organizatorem wielu wydarzeń, wyjazdów i konkursów dla słuchaczy GUTW.
 • Zajęła 6. miejsce w regionie w plebiscycie Głosu Szczecińskiego w kategorii samorządność społeczna i lokalna. W tymże plebiscycie została również Osobowością Roku 2017 w powiecie gryfińskim.
 • Jest pomysłodawcą projektu „Senior kulturalnie zadowolony”, w ramach którego raz w miesiącu odbywają się spotkania z przedstawicielami kultury, nauki, polityki  tzw. „Obiady czwartkowe we wtorek”. Za organizację tych spotkań, w 2018 r. otrzymała nagrodę od Rzecznika Praw Obywatelskich, a projekt jako jeden z ośmiu w Polsce, został wpisany do ZŁOTEJ KSIĘGI DOBRYCH PRAKTYK na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych. 
 • Pani Ula jest także twórczynią niesamowitej wystawy miniaturowych izb w skali 1:10 zatytułowanej „Mój intymny mały świat”. Są to przede wszystkim miejsca przypominające jej dzieciństwo, które  poprzez wystrój, wyposażenie i miniaturowe przedmioty codziennego użytku oddają niezwykły charakter starego, powojennego Gryfina. Miniaturowe dzieła pani Uli prezentowane były m.in. w Gryfinie, Trzcińsku-Zdroju i Szczecinie.

Zgłaszający: Starosta Gryfiński

 

w kategorii SPORT:
(kliknij w nazwisko/nazwę nominowanego, aby dowiedzieć się więcej)

 •  18-letnia zawodniczka sekcji lekkiej atletyki MKS Hermes Gryfino, specjalizująca się w skoku w dal i trójskoku. Obecnie staruje w kategorii juniorek (do lat 19).
 • Jest członkiem kadry narodowej w trójskoku.
 • Posiada pierwszą klasę sportową w skoku  w dal i w trójskoku.
 • Jest rekordzistką Hermesa oraz powiatu gryfińskiego w biegu na 100m, w skoku  w dal i w trójskoku.
 • W 2018 r. zdobyła tytuł Mistrzyni Polski Juniorów w trójskoku z wynikiem 12 m i 59 cm.
 • W czerwcu 2018 r.  w Vyškov (Czechy) reprezentowała Polskę w skoku w dal w zwycięskim meczu międzypaństwowym Polska – Czechy – Słowacja – Węgry – Słowenia.

Zgłaszający: Starosta Gryfiński

 • Mieszkanka Gryfina, zawodniczka Klubu Sportowego Inwalidów „Start Szczecin”.
 • Trenuje konkurencje lekkoatletyczne: pchnięcie kulą, rzut oszczepem i rzut dyskiem.
 • W sezonie 2017/2018 zdobyła wicemistrzostwo Europy i srebrny medal w pchnięciu kulą na Mistrzostwach Europy w Berlinie.
 • Na swoim koncie ma także trzy brązowe medale na World Games Sant Cugat Barcelona, I miejsce  w pchnięciu kulą podczas zawodów Pucharu Świata w Szwajcarii, zwycięstwo na mitingu osób niepełnosprawnych w Słubicach oraz tytuł Mistrzyni Polski w rzucie oszczepem i pchnięciu kulą.

Zgłaszający: Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

 • Działająca od czterech lat amatorska drużyna kobiet, angażująca do swojej działalności dzieci, młodzież i osoby dorosłe.
 • W skład 30-osobowej grupy wchodzą dziewczynki i kobiety w wieku od 12 do 60 lat z różnych miejscowości z gminy Widuchowa.
 • Cykliczne treningi dostarczają kobietom dużą dawkę pozytywnej energii, stwarzają okazję do integracji pokoleń i aktywnego, wspólnego spędzania wolnego czasu.
 • Drużyna jest organizatorem turniejów piłki nożnej i siatkowej oraz festynów o charakterze regionalnym i wojewódzkim. Na organizowane przedsięwzięcia pozyskuje środki z dotacji i programów pomocowych dla społeczności lokalnej. 
 • Zawodniczki uczestniczą także w turniejach o charakterze ogólnopolskim.
 • Działaniami kobiecej drużyny zainteresowało się Radio Szczecin. Panie z ADK są bohaterkami reportażu Anny Kolmer zatytułowanego „Szafirki”.

Zgłaszający: Paweł Wróbel, laureat 11. edycji konkursu w kategorii kultura

 

w kategorii PRO PUBLICO BONO:
(kliknij w nazwisko/nazwę nominowanego, aby dowiedzieć się więcej)

 • Prowadzi kociarnię, w której schronienie znajdują porzucone koty w różnym wieku i stanie zdrowia.
 • Zwierzęta są leczone, kastrowane/sterylizowane, a te które tego wymagają na nowo są uczone zaufania do człowieka.
 • W kociarni przebywają także koty kalekie i przewlekle chore, które najprawdopodobniej pozostaną w niej do końca swoich dni.
 • Stowarzyszenie przeprowadza edukacyjne pogadanki  np. w szkołach  na tematy z zakresu ochrony środowiska, otaczającej przyrody i problemu bezdomnych zwierząt.
 • W ramach współpracy ze Stargardzkim Centrum Kultury, stowarzyszenie wygłasza prelekcje i prowadzi warsztaty tematyczne.
 • Przy siedzibie stowarzyszenia mieści się również motylarnia, w której hodowane są krajowe gatunki motyli, a następnie wypuszczane w celu zasilenia miejscowych populacji.

Zgłaszający: Stowarzyszenie Ochrony Natury i Krajobrazu w Witniczce

 • Od trzech lat jest organizatorem Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy, których celem jest przeciwdziałanie uzależnieniom, nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także zapobieganie występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
 • Wspiera gminę Gryfino w zabezpieczaniu medycznym i ratowniczym podczas imprez masowych.
 • Realizowało także projekt „Gryfino bardziej bezpieczne”, polegający na ćwiczeniach koordynacji i współpracy między służbami ratowniczymi  i mundurowymi.
 • W ramach realizowanego we współpracy ze Strażą Miejską programu „Bezpieczna Gmina”, członkowie stowarzyszenia przeprowadzili w szkołach na terenie gminy Gryfino cykl spotkań profilaktycznych z praktyczną nauką podstaw udzielania pierwszej pomocy.
 • Stowarzyszenie nawiązało także współpracę z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Cedyni w zakresie realizacji projektu „Cedynia bardziej bezpieczna – uczmy, pomagajmy, ratujmy”. W ramach projektu zakupiono niezbędny sprzęt do działań profilaktycznych (z programu Społecznik) i utworzono Szkolną Grupę Ratowniczą, która będzie uczyła pierwszej pomocy swoich rówieśników i inne zainteresowane osoby.

Zgłaszający: Grupa mieszkańców powiatu gryfińskiego

 • Mała cząstka chrześcijańskiej międzynarodowej wspólnoty służącej ubogim w ponad 70 krajach na świecie.
 • W Chojnie działa od 1993 r., a jej działaniom przyświeca idea braterstwa, solidarności i przyjaźni, która jest w stanie przezwyciężyć różnice i podziały (na młodych i starych, zdrowych i chorych, bogatych i biednych…).
 • Członkowie wspólnoty współpracują z Domem Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju, pomagają osobom starszym, niepełnosprawnym, a także zepchniętym na margines życia bezdomnym.
 • W swoje działania wspólnota zaangażowała młodzież ze szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Chojnie  W ten sposób pod egidą wspólnoty 5 lat temu narodziło się szkolne stowarzyszenie „Młodych dla Pokoju”.
 • Inspirowana przez Sant’Egidio młodzież podejmuje wiele mniejszych lub większych inicjatyw: zbierają nakrętki, pomagając chorym dzieciom, włączają się w szkolne i parafialne działania charytatywne, uczą się przyjaźni i życzliwości w życiu szkolnym. Wszystkie te działania pozwalają młodzieży na lepsze poznanie i zrozumienie potrzeb i problemów środowiska lokalnego, uczą mądrego spojrzenia na problemy świata; dają też szansę wykazania się własnymi talentami i umiejętnościami, kształcą współdziałanie w grupie i przynoszą wiele radości z możliwości zrobienia czegoś dobrego. Dla środowiska natomiast są przykładem wartościowych postaw młodzieży.
 • Działania wspólnoty  nie są zakrojone na wielką skalę i nie celują w spektakularne, medialne efekty. Jej członkowie  starają się po prostu mieć oczy otwarte na różne przejawy ubóstwa wokół i budować, w miarę swoich możliwości, relacje przyjaźni, by przeciwdziałać krzywdzącym stereotypom i podziałom społecznym, widocznym także w środowiskach lokalnych. Podkreślają, że nie uważają swych działań za wolontariat, gdyż otrzymują więcej niż dają. Szczera przyjaźń i życzliwość, jakiej doświadczają, sprawia, że ich życie jest piękniejsze i radośniejsze.

Zgłaszający: Starosta Gryfiński

 

w kategorii PRZEDSIĘBIORCA ROKU:
(kliknij w nazwisko/nazwę nominowanego, aby dowiedzieć się więcej)

 • Szewc, mistrz rzemiosła, od 30 lat prowadzący zakład przy ul. Szczecińskiej w Gryfinie. Jest jedynym rzeczoznawcą w powiecie gryfińskim w zakresie obuwia.
 • Szewstwo dla pana Adama to nie tylko codzienna praca i źródło dochodu, ale przede wszystkim wielka i rzadko spotykana pasja. Pan Adam daje „drugie życie” nie tylko butom, świadczy także usługi kaletniczo-rymarskie.  Nie odmówi też dobrej rady jak dbać o buty, aby służyły jak najdłużej i jakie obuwie nosić, żeby stopy czuły się komfortowo i zdrowo.
 • W 2016 r. został odznaczony Srebrnym Medalem za Zasługi dla Rzemiosła Zachodniopomorskiego. Od wielu lat przynależy do Cechu Rzemiosł Różnych w Gryfinie.
 • Jest bohaterem organizowanej w 2015 r. wystawy fotograficznej „Mistrzowie Rzemiosła”, poświęconej unikatowym, często zagrożonym likwidacją, starym zakładom rzemieślniczym z terenu Szczecina i okolic. Na wystawie, oprócz fotografii obejrzeć można było eksponaty z pracowni pana Adama, m.in. 100-letnie oficerki, przedwojenną prasę do sklejania obuwia i inne stare narzędzia szewskie (ruchoma stopka, paskowarka, szarfowarka).
 • Oprócz szewstwa pasją pana Adama jest zdrowy i aktywny styl życia. Często biega, bierze także udział w imprezach biegowych np. Narodowych Biegach Niepodległości, Gryfińskim Festiwalu Biegowym  i wielu, wielu innych.

Zgłaszający: Starosta Gryfiński

 • Od kilkunastu lat prowadzi przejęte po ojcu gospodarstwo pasieczne „Miody Jana”, położone w Klępiczu (gm. Moryń) w otulinie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.
 • Gospodarstwo należy do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego.
 • Licząca obecnie 200 rodzin pszczelich pasieka położona jest w rejonie czystym ekologicznie, z dala od fabryk i  przemysłu ciężkiego. Sprawia to, że zebrany przez pszczoły pożytek daje najwyższą jakość miodów i wszystkich produktów pszczelich.
 • „Akacjowy Miód Cedyński” – sztandarowy produkt posiadający ponad 40-letnią tradycyjną metodę wytwarzania jest wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa. Miód ten w 2012 r. otrzymał pierwsze miejsce w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo, na Smakach Regionów Województwa Zachodniopomorskiego.
 • W 2014 r. pasieka Jana Olszańskiego otrzymała Perłę Kulinarną 2014 w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów w Poznaniu oraz Medal Targów Smaki Regionów 2014.
 • Od lat 90. pan Jan wytwarza także miody pitne. Po wielu latach nauki i zgłębiania tajników miodosytnictwa,  ma już za sobą pierwsze sukcesy. Jego miód pitny "Czcibor"  w roku 2015 otrzymał złoty medal w Konkursie Polskich Win i Cydrów ENOEXPO w Krakowie, a w 2016 r. otrzymał wyróżnienie w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów  w Szczecinie. Natomiast miód pitny "Cedyński" w 2014 r. otrzymał wyróżnienie w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów  w Szczecinie, a w 2018 r. został wpisany na listę produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa.

Zgłaszający: Starosta Gryfiński

 • Firma rozpoczęła działalność w 1993 r. po likwidacji PGR na gruntach dzierżawionych od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Obecnie gospodaruje na powierzchni 800 ha, z czego większość stanowi jej własność.
 • Specjalizuje się w produkcji roślinnej i zwierzęcej, produkuje głównie pszenicę i rzepak oraz prowadzi hodowlę trzody chlewnej.
 • Spółka zmodernizowała bazę materialną przejętą od Agencji i dysponuje dziś nowoczesną suszarnią, magazynem zbożowym, chlewnią oraz nowoczesnymi maszynami rolniczymi.
 • Zatrudnia 19 osób, mieszkańców gminy Widuchowa, W sezonie letnim, w okresie żniw, pracę co roku znajduje dodatkowo 6 osób. W sumie działalność spółki daje utrzymanie dla ok. 100 osób (pracowników i ich rodzin). Pracodawca finansuje także paczki świąteczne dla dzieci, przybory szkolne oraz bony żywnościowe dla rodzin pracowników.
 • ARMAROL jest znanym i aktywnym podmiotem zaangażowanym w życie i rozwój lokalnej społeczności. Od lat chętnie i bezinteresownie uczestniczy w różnych przedsięwzięciach o charakterze społecznym, sponsoruje działalność stowarzyszeń i OSP, a także wspiera finansowo i organizacyjnie oraz patronuje małym i większym wiejskim i gminnym inicjatywom (m.in. Festiwalowi Piosenki Angielskiej, dożynkom gminnym, turniejom sportowym).
 • Przedsiębiorstwo jest doskonałym przykładem, że dobre zarządzanie niewielką firmą może być nie tylko źródłem jej sukcesu ekonomicznego, ale dzięki aktywności i zaangażowaniu właścicieli w znaczący sposób wpływać na życie lokalnej społeczności, która dzięki uzyskanemu wsparciu gotowa jest podejmować kolejne wyzwania i inicjatywy dla dobra wspólnego.

Zgłaszający: Wójt Gminy Widuchowa

 

Prezentację wszystkich zgłoszonych do nagrody kandydatów znaleźć można na:

http://www.gryfino.powiat.pl/index.php/wydarzenia/wydarzenia-lokalne/2368-do-kogo-w-tym-roku-trafia-statuetki-bociana-2

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony