Już po raz 13. przyznane zostały nagrody starosty gryfińskiego za promocję powiatu. 8 listopada, podczas uroczystej sesji Rady Powiatu z okazji Narodowego Święta Niepodległości, statuetki „Bociana” powędrowały do: Fundacji Kościół Mariacki w Chojnie (kategoria kultura), Aleksandry Kwiecień (kategoria sport), Wspólnoty Sant’Egidio w Chojnie (kategoria pro publico bono) oraz Jana Olszańskiego (kategoria przedsiębiorca roku).

Oprócz statuetek, starosta Wojciech Konarski wręczył laureatom konkursu dyplomy, pamiątkowe publikacje oraz czeki na kwotę 3000 zł. 


Fundacja Kościół Mariacki w Chojnie

Polsko-niemiecka organizacja, której głównym celem jest odbudowa gotyckiego kościoła mariackiego oraz wznowienie jego funkcjonowania jako miejsca spotkań obu narodów, rozwijania idei ekumenizmu i pielęgnowania europejskiego dziedzictwa kulturowego. Dzięki staraniom fundacji udało się zabezpieczyć i częściowo odbudować kościół, odrestaurować wieżę oraz zrewitalizować wnętrze świątyni. Od wielu lat fundacja jest organizatorem corocznych Dni Integracji i Ekumenizmu, podczas których odbywają się nabożeństwa, panele dyskusyjne, wykłady, koncerty,  przedstawienia teatralne i projekcje filmów.


Aleksandra Kwiecień

18-letnia lekkoatletka, zawodniczka MKS Hermes Gryfino, członkini kadry narodowej w trójskoku. Rekordzistka Hermesa oraz powiatu gryfińskiego w biegu na 100m, w skoku  w dal i w trójskoku. W 2018 r. zdobyła tytuł Mistrzyni Polski Juniorów w trójskoku. Reprezentowała także Polskę w skoku w dal w zwycięskim meczu międzypaństwowym Polska – Czechy – Słowacja – Węgry – Słowenia.

 

 

 

 

 

 


Wspólnota Sant’Egidio w Chojnie

Mała cząstka chrześcijańskiej międzynarodowej wspólnoty służącej ubogim w ponad 70 krajach na świecie. W Chojnie działa od 1993 r. Członkowie wspólnoty współpracują z Domem Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju, pomagają osobom starszym, niepełnosprawnym i bezdomnym. W swoje działania zaangażowali także młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnie  W ten sposób narodziło się szkolne stowarzyszenie „Młodych dla Pokoju”. Młodzież włącza się w szkolne i parafialne działania charytatywne, uczą się przyjaźni, życzliwości i mądrego spojrzenia na problemy świata oraz zrozumienia potrzeb środowiska lokalnego.

 


Jan Olszański

Od kilkunastu lat prowadzi przejęte po ojcu gospodarstwo pasieczne „Miody Jana”, położone w Klępiczu (gm. Moryń), w otulinie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Gospodarstwo należy do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Miody z pasieki pana Jana były wielokrotnie nagradzane w konkursach m.in. w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów w Poznaniu i w Szczecinie. „Akacjowy Miód Cedyński” i miód pitny "Cedyński"  są wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa.

 

 

 

 

 

 


Zwycięzcom oraz wszystkim nominowanym do nagrody serdecznie gratulujemy.

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony