16 lipca br., pod przewodnictwem Starosty Gryfińskiego Wojciecha Konarskiego, odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego. Głównym tematem spotkania były „Bezpieczne wakacje 2019”, w tym działania jednostek samorządu terytorialnego oraz służb w realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku w okresie wakacyjnym  - bieżący monitoring sytuacji od 19 czerwca do 16 lipca.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, burmistrzowie i wójtowie gmin z powiatu gryfińskiego, nadleśniczowie oraz przedstawiciele służb, inspekcji i organizacji działających na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu i turystów.

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony