9 kwietnia br. odbyła się wideokonferencja dotycząca bezpieczeństwa mieszkańców oraz kadry domów pomocy społecznej z terenu powiatu gryfińskiego w związku z zagrożeniem koronawirusem COVID-19. W konferencji uczestniczyli: Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Wicestarosta Ewa Dudar,  dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Bożena Stawiarska, dyrektorzy domów pomocy społecznej z terenu powiatu gryfińskiego, przedstawiciel Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwa Powiatowego, a także Wioleta Rożko - Powiatowy Inspektor Sanitarny, która odpowiadała na pytania i wątpliwości zgłaszane przez dyrektorów placówek.

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony