9 kwietnia po raz kolejny odbyło się zdalne posiedzenie Zarządu Powiatu. W trakcie obrad unieważniono ogłoszone konkursy na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w związku z wytycznymi MEN dotyczącymi szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Ponadto Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wykonawcy zadania „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie” dotyczący zmiany terminu realizacji zadania oraz powołał Dorotę Rydzewską-Bujel na członka Rady Nadzorczej spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie sp. z o.o.” 

Dofinansowano także wydanie publikacji z okazji 10-lecia utworzenia i działalności Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz przyjęto projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony