Tryb normalny

Tryb nocny

Kontrast

Rozmiar czcionki

Wyszukiwarka
Treść główna

9 lipca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Gryfinie podpisane zostały umowy o dofinansowanie zadań inwestycyjnych do zrealizowania w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2020”.

Celem konkursu jest wspieranie i promowanie wartościowych inicjatyw o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, turystycznym i sportowym, integrujących i aktywizujących społeczność lokalną, podnoszenie jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców wsi oraz wzmacnianie ich więzi z miejscem zamieszkania.

W podpisaniu umów uczestniczyli wicemarszałek Olgierd Kustosz, radny Sejmiku Województwa Artur Nycz, dyrektor Wydziału Rolnictwa i Rybołówstwa Urzędu Marszałkowskiego Arkadiusz Janowicz oraz burmistrzowie, wójtowie i sołtysi sołectw, które otrzymały dofinansowanie.


Od prawej: Olgierd Kustosz - wicemarszałek WZ, Arkadiusz Janowicz - dyrektor Wydziału Rolnictwa i Rybołówstwa UM i Artur Nycz - radny Sejmiku Województwa

W tegorocznej edycji konkursu wsparcie na realizację projektów otrzymały sołectwa:

Banie, projekt: W Kręgu Bańskich Tajemnic

Osinów Dolny (gm. Cedynia), projekt: Osinów sportowy, nie tylko handlowy

Stary Kostrzynek (gm. Cedynia), projekt: Przy grillu się spotkajmy i razem pogadajmy

Rurka (gm. Chojna), projekt: Stworzenie strefy wypoczynkowej w centrum Rurki

Nawodna (gm. Chojna), projekt: Utworzenie strefy rekreacyjnej w Nawodnej

Krzypnica (gm. Gryfino), projekt: Wiejska wiata

Gądno (gm. Moryń), projekt: Siłownia plenerowa „Pod Orzechem”

Przyjezierze (gm. Moryń), projekt: Plaża marzeń

Bielin (gm. Moryń), projekt: jezioro Bielińskie – nasze wspólne miejsce

Stare Czarnowo, projekt: Modernizacja placu rekreacyjnego

Piaseczno (gm. Trzcińsko-Zdrój), projekt: Miejsce integracji społecznej w Piasecznie

Żarczyn (gm. Widuchowa), projekt: Stworzenie aktywnej przestrzeni publicznej

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony