Z analiz przeprowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie wynika, że coraz częściej pracodawcy potrzebują ogrodników. Od 2009 r. obserwuje się wzrost ofert pracy właśnie w tym zawodzie. W 2009 r. zgłoszono 3 zapotrzebowania pracy dla ogrodnika, natomiast podobnych ofert w roku 2010 było już 5. Z kolei w zeszłym roku pracodawcy zgłosili 6 ofert dla ogrodników.

W omawianym okresie obserwuje się także wzrost podjęć pracy w tym zawodzie. Wprawdzie w 2009 r. nikt nie zatrudnił się jako ogrodnik, ale już rok później pracę podjęły 2 osoby. W zeszłym roku zatrudniono już 7 ogrodników. Tymczasem na terenie powiatu gryfińskiego żadna placówka nie kształci w zawodzie ogrodnika.

Jako ciekawostkę można podać, iż od tego roku szkolnego funkcjonuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie zawodówka (na zdjęciu nowa sala dla gastronomików), której dyrekcja wraz z zarządem powiatu na czele ze starostą planuje otworzyć kolejny kierunek - ogrodnik.

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony