Szpital Powiatowy w Gryfinie podjął działania mające na celu zapewnienie opieki dla mieszkańców Powiatu Gryfińskiego. W wyniku zmian organizacyjnych w budynku Szpitala udało się przywrócić funkcjonowanie poradni przyszpitalnych.

Poradnia ortopedyczna i chirurgiczna będą działać bez zmian, natomiast pracownia RTG będzie dedykowana tylko dla pacjentów wewnątrzszpitalnych, tzn. dla pacjentów poradni oraz pacjentów hospitalizowanych.

Działalność poradni urologicznej, ginekologiczno-położniczej, poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz pracowni USG zostanie także utrzymana. Pacjenci chcący uzyskać pomoc ambulatoryjną mogą kierować się także do poradni specjalistycznych w Chojnie (urolog, ginekolog, chirurg, laryngolog, okulista) oraz Bielicach (ginekolog).
Szczegółowe informacje w tej sprawie będzie można uzyskać dzwoniąc do rejestracji w Chojnie, pod numerem telefonu 914041020 lub 508879146 oraz Bielicach: 915637026.

Przypomnijmy, że zgodnie z Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 02.11.2020 roku Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o. o. otrzymał polecenie utworzenia 32 łóżek dedykowanych pacjentom hospitalizowanym z powodu podejrzenia/zakażenia chorobą zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2.

Pacjenci mogą także skorzystać z poradni specjalistycznych innych podmiotów leczniczych. Informacje, gdzie można uzyskać taką pomoc można znaleźć na stronie internetowej NFZ:
http://www.nfz-szczecin.pl/8yu5k_poradnie_specjalistyczne.htm. Pacjenci wymagający pomocy w szpitalnej izbie przyjęć oraz pobytu w Szpitalu z powodu innych stanów chorobowych proszeni są kierować się do Szpitala w Dębnie, SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie, SPSK nr 1 i 2 PUM w Szczecinie.

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony