Ewa Dudar, wicestarosta gryfiński, uczestniczyła w konferencji prasowej organizowanej przez marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza przy udziale prezydent Kołobrzegu Anny Mieczkowskiej.
- Rocznie z naszego budżetu województwa jesteśmy w stanie przeznaczać na inwestycje rozwojowe około 100 mln zł. Można powiedzieć, że pieniądze unijne to równowartość tego, co moglibyśmy wydać w ciągu stu lat, będąc zdani tylko na środki własne. To dźwignia finansowa dla regionu – wyliczał marszałek Olgierd Geblewicz.

Ewa Dudar zaznaczyła, że Powiat Gryfiński należy do samorządów, dla których funkcjonowanie poza strukturami Unii Europejskiej byłoby bardzo ograniczone. Wiele osób może stracić źródło utrzymania bez pracy, którą dziś mają za sprawą otwartych granic. Poprzez wstąpienie Polski do UE mieszkańcy mogli zdobyć nowe kwalifikacje, zakładali nowe firmy i tworzyli miejsca pracy, choćby na targowiskach przygranicznych w  Osinowie i Krajniku. W ostatnim czasie doszło do modernizacji wielu dróg, a także przebudowy mostu kolejowego w Siekierkach na największą atrakcję turystyczną w tej części Europy.
- Dzięki środkom europejskim w Gryfinie powstaje szpital.  Niestety, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na doposażenie szpitala obsługującego pacjentów z COVID-19  nie dał żadnych środków. Dlatego jako samorządowiec chciałabym przystępować do programów, które mają jasne kryteria i kładą nacisk na rozwój naszych regionów, a takie są programy unijne  – dodaje wicestarosta gryfiński, wcześniej radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Ewa Dudar.

fot. www.wzp.pl 

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony