24 czerwca br. podczas sesji Rady Powiatu przedstawiono Raport o stanie Powiatu Gryfińskiego w 2020 r. Po przeprowadzeniu nad nim debaty radni jednogłośnie udzielili Zarządowi Powiatu w Gryfinie wotum zaufania i zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2020 rok. Absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok udzielono Zarządowi Powiatu 21 głosami ”za”.

 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem o stanie Powiatu Gryfińskiego w 2020 roku http://bip.gryfino.powiat.pl/ratu/2021-05-31_raport_o_stanie_powiatu_za_2020_rok.pdf

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony