Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PROMYK w Goszkowie pozyskało środki w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności”, dzięki którym zorganizowało warsztaty z zakresu przedsiębiorczości
i ekonomii społecznej.

Zadaniem Programu jest poprawa sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin i opiekunów. Służy on tworzeniu oparcia społecznego dla takich osób i inicjowaniu przedsięwzięć mających pomóc im w pokonywaniu barier, których nie są w stanie samodzielnie pokonać. Ważne jest, aby osoba z zaburzeniami psychicznymi była partnerem instytucji i organizacji, które działają na rzecz osób wymagających wsparcia.

 

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony