Szanowni Państwo,

Wojewoda Zachodniopomorski w dniu 12 sierpnia 2022 r. wydał rozporządzenie porządkowe nr 1/2022 w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wód Odry, zmienione następnie rozporządzeniem porządkowym nr 2/2022.

Zgodnie z zapisami ww. rozporządzeń, w związku z wystąpieniem bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt, do dnia 18 sierpnia 2022 r., wprowadzono na terenie województwa zachodniopomorskiego zakaz bezpośredniego kontaktu z wszystkimi wodami rzeki Odry, w tym Odry Wschodniej i Odry Zachodniej wraz z łączącymi kanałami oraz z wodami Zalewu Szczecińskiego i wszystkimi innymi zbiornikami wodnymi przez które Odra przepływa, a także korzystania z tych wód.

Pod pojęciem korzystania z wód rozumie się w szczególności spożywanie wody, wchodzenie do wody, kąpiele, połów ryb, spożywanie ryb, pojenie zwierząt gospodarskich i domowych, używanie wody do celów gospodarczych, w tym podlewania, oraz inne działania wiążące się z bezpośrednim kontaktem z wodami.
 
Zakaz nie dotyczy działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego, prac budowlanych, utrzymania wód, prac konserwacyjnych, żeglugi i dezaktywacji narzędzi pułapkowych, żaków i wontonów.
 

Rozporządzenie porządkowe nr 1/2022.

Rozporządzenie porządkowe nr 2/2022.

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony