Powiatowa Rada Zatrudnienia wystąpiła do nowo wybranego prezesa PGE z apelem o dotrzymanie składanych deklaracji dotyczących rozwoju Dolnej Odry. Stanowisko dotyczy Strategii Grupy Kapitałowej PGE w latach 2012-2035 i zawartych w niej planów dot. ZEDO w Nowym Czarnowie.

Oto treść pisma do prezesa PGE Krzysztofa Kiliana:

 

Powiatowa Rada Zatrudnienia w Gryfinie gratuluje wyboru na stanowisko prezesa PGE i jednocześnie zwraca się z prośbą o potwierdzenie złożonych deklaracji w sprawie przyszłości Elektrowni Dolna Odra, i aktualizacji założeń strategii PGE S.A. mających na celu dalsze nakłady inwestycyjne i utrzymanie potencjału produkcyjnego tego zakładu. Deklaracje zostały złożone na spotkaniu 24.02.2012 r. w Szczecinie z przedstawicielami zarówno samorządów powiatu i miast Gryfina, Szczecina, jak również w pismach kierowanych na ręce Starosty Powiatu (P/305/2012 Prezesa Zarządu Jacka Kaczorowskiego z dnia 05.03.2012r. oraz DSK-PZ-5232-2/12 Sekretarza Stanu Jana Burego z dnia 05.03.2012r.). Powiatowa Rada Zatrudnienia, jako organ zajmujący się sprawami rynku pracy w powiecie jest żywo zainteresowana utrzymaniem miejsc pracy nie tylko dla mieszkańców powiatu, ale również regionu.

ZEDO to strategiczny i największy na naszym terenie zakład pracy, dający zatrudnienie ok. 2100 osobom, zarówno mieszkańcom powiatu gryfińskiego i Szczecina. ZEDO to, również firma mająca wielki wpływ na istnienie i rozwój innych zakładów pracy. Brak inwestycji w ZEDO prowadziłby do marginalizacji i ubożenia społeczeństwa naszego powiatu i regionu.


Ostatnie posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia.

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony