Przedstawiciele Powiatu Gryfińskiego brali udział w każdym zwoływanym posiedzeniu wojewódzkiego sztabu kryzysowego.
W dniu 14 sierpnia starosta Wojciech Konarski złożył oficjalny wniosek o ustawienie zapór na śluzach kanałów Międzyodrza.
Dodatkowo 15 sierpnia w Gryfinie odbyło się spotkanie gminnego zespołu zarządzania kryzysowego w którym uczestniczył Starosta Gryfiński oraz przedstawiciele Gminy Gryfino, Powiatu Gryfińskiego, a także powiatowych służb, inspekcji i straży oraz przedstawiciele gminnych instytucji, kół i spółdzielni rybackich Celem spotkania było wypracowanie najbardziej skutecznych sposobów minimalizowania skutków katastrofy ekologicznej na Odrze.

fot. Powiat Gryfiński, Miasto i Gmina Gryfino

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony