We wtorek 16 sierpnia br. odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli Starosta Powiatu Uckermark Karina Dȍrk oraz wicestarosta Ewa Dudar. Spotkanie dotyczyło współpracy na pograniczu w związku z dramatyczną sytuacją na Odrze. Omówiona została wzajemna pomoc w zakresie usuwania skutków katastrofy ekologicznej po obydwu stronach rzeki. Nasze powiaty od lat prowadzą partnerską współpracę w sytuacjach kryzysowych m.in. w czasie pandemii COVID-19, w zakresie pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy, przeciwdziałaniu afrykańskiemu pomorowi świń (ASF), jak też w obecnej sytuacji na Odrze.

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony