odraInformujemy, że w związku z aktualną sytuacją na rzece Odrze, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie wprowadził wzmożony nadzór nad jakością wody do spożycia. Badane ujęcia wody podzielone zostały na kategorie według odległości w linii prostej od koryta rzeki.
♦ I kat. (odl. do 200 m): wodociągi: Gryfino Laguna, Ognica, Dębce;
♦ II kat. (odl. 201-500 m) wodociągi: Widuchowa, Piasek, Bielinek;
♦ III kat. (pow. 500 m) wodociągi: Gryfino Pomorska, Krajnik Górny, Osinów Dolny.
Parametry dotychczas przebadanych próbek wody z wodociągów publicznych pobieranych od 11.08.2022 r. wykazują stabilne wyniki, spełniające wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony