Wojewoda Zachodniopomorski od 6 września 2022 r. zniósł zakaz korzystania z wód Odry wprowadzony 12 sierpnia 2022 r. rozporządzeniem porządkowym nr 1/2022.

Decyzje dotyczące znoszenia szczegółowych zakazów na różnych odcinkach Odry, w tym zakazu wędkowania i połowu ryb podejmą zarządzający: zarząd województwa zachodniopomorskiego, Główny inspektorat Rybołówstwa Morskiego i Wody Polskie.

Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5/2022.

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony