W dniach 9-11 września br. w Chojnie na terenie lotniska odbyły się Międzynarodowe Manewry Pożarnicze Chojna 2022, w których udział wzięły jednostki z Niemiec, Ukrainy, Holandii i Polski.

Cele manewrów to: wymiana doświadczeń w działaniach ratowniczo - gaśniczych z jednostkami z innych państw: przypomnienie i wykorzystanie technik gaszenia pożarów wewnętrznych, uwalnianie osób biorących udział w wypadkach komunikacyjnych oraz doskonalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

 

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony