chelminiacy 15 listopada 2022 r. w Chełmnie koło Bydgoszczy, w miejscu gdzie mieścił się Wojskowy Obóz Internowania (WOI), odbędą się uroczystości z okazji 40. rocznicy internowania członków „Solidarności”. Wśród internowanych działaczy opozycji antykomunistycznej i osób negatywnie nastawionych do ówczesnego systemu polityczno-gospodarczego był również mieszkaniec powiatu gryfińskiego z gminy Stare Czarnowo, pan Piotr Paczkowski. Na okoliczność tej ważnej karty w historii drogi do wolności, wybito pamiątkowe medale. Pan Piotr Paczkowski, jako członek zarządu Stowarzyszenia Osób Internowanych „Chełminiacy 1982” przekazał medale mieszkańcom powiatu, wręczając je 31 października staroście Wojciechowi Konarskiemu i wicestaroście Ewie Dudar.

 chelminiacy 2a

Warto tu przypomnieć, że stowarzyszenie „Chełminiacy 1982” doprowadziło do przyznania osobom internowanym statusu osób represjonowanych oraz do rozliczenia sądowego dwóch generałów za sprawstwo.

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony