zajawka25 listopada br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego. Tematem przewodnim było omówienie zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli występujące lub mogące wystąpić na terenie powiatu tj.: wymiana doświadczeń, wniosków i podjętych działań zapobiegawczych po blackoucie w  południowej części powiatu w I kwartale 2022 r., omówienie bieżącej sytuacji w gminach, związanej z  ewentualną dystrybucją jodku potasu wśród mieszkańców, przedstawienie informacji o dystrybucji węgla przez gminy na terenie powiatu oraz bieżących informacji o uchodźcach wojennych z Ukrainy.

komisja 4komisja 1komisja 2

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony