schengen 321 grudnia jest dla nas europejskim świętem. Tego dnia, w 2007 roku Polska dołączyła do strefy Schengen. Marzenie o Europie bez granic towarzyszyło pokoleniom, którym przyszło żyć w trudnych czasach.
Na Pomorzu Zachodnim 15-lecie przystąpienia Polski do strefy Schengen świętowaliśmy na byłym przejściu granicznym  Krajnik Dolny/Schwedt. W uroczystości zorganizowanej w środę, 21 grudnia, wzięła udział młodzież ze szkół w Chojnie i Schwedt. Pomysłodawcą wydarzenia był Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, a rolę gospodarzy spotkania pełnili: Ewa Dudar - Wicestarosta Gryfiński, Frank Bretsch - Wicestarosta Powiatu Uckermark i  Silvio Moritz - zastępca burmistrza Schwedt.

schengen 1
fot. Przemysław Kaweński

Uroczystość rozpoczął happening, w którym udział wzięli nastolatkowie z Polski i Niemiec ubrani w koszulki z napisami „BEZ GRANIC” w kilku językach. Licealiści spotkali się na moście granicznym, gdzie zawiązali symboliczny węzeł. A później razem uczestniczyli w plenerowych warsztatach. Dyskutowali, jakie znaczenie ma dla nich to, że Polska i Niemcy są w strefie Schengen, a granica nie stanowi przeszkody we wzajemnych kontaktach? Czy mieszkanie „na granicy” to dla nich szansa? Jak zmienia się obraz Polaka w oczach Niemców i Niemca w oczach Polaka za ich życia? Czy dostrzegają takie zmiany i jak oni postrzegają sąsiada?

schengen 4
fot. Przemysław Kaweński

Układ z Schengen to porozumienie zawarte 14 czerwca 1985 roku w miejscowości Schengen w Luksemburgu. Jego stronami jest obecnie 26 państw (22 państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein). Układ jest otwarty dla wszystkich członków Unii Europejskiej. Wynikająca z niego swoboda przepływu osób wewnątrz tzw. strefy Schengen dotyczy nie tylko obywateli państw będących jego sygnatariuszami, ale wszystkich osób wszelkiej narodowości i o dowolnym obywatelstwie, które przekraczają granice wewnętrzne na obszarze objętym porozumieniem.

schengen 2
fot. Anna Gazdecka

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony