02Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie obchodzi 30-lecie swojej działalności. Obchody Koła PSONI w Gryfinie współfinansowane zostały przez Powiat Gryfiński w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2023. W uroczystości udział wziął Starosta Gryfiński Wojciech Konarski oraz Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski.

Składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy uznania i szacunku za podejmowane inicjatywy i codzienne wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wasze oddanie i poświęcenie jest dowodem na to, że dobroć nigdzie nie mówi do nas piękniej i dobitniej, niż w cichym świecie małych rzeczy. Na kolejne lata działalności życzymy Państwu radości i satysfakcji z pracy, która Waszym podopiecznym daje nadzieję i uśmiech. Liczymy również na dalszą dobrą i efektywną współpracę z samorządem powiatowym i lokalną społecznością. Niech Wasz optymizm, troska, cierpliwość i zaangażowanie pomaga ludziom potrzebującym znaleźć swoje miejsce w społeczeństwie, przywraca wiarę w marzenia i pozwala cieszyć się życiem.

01

04

03

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony