na granatowym tle drewniany herb powiatu gryfińskiego oraz stoją kobieta i czterech mężczyzn elegancko ubranych29 czerwca 2023 r. odbyła się XLIX sesja Rady Powiatu w Gryfinie, podczas której przedstawiono Raport o stanie Powiatu Gryfińskiego za 2022 r. Po przeprowadzeniu nad nim debaty radni jednogłośnie udzielili Zarządowi Powiatu w Gryfinie wotum zaufania i zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2022 rok. Absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok udzielono Zarządowi Powiatu 16 głosami ”za”.

1

2

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony