zajawkaW Światowy Dzień Walki z Depresją (10 października) samorządowcy z województwa zachodniopomorskiego przyjęli deklarację „Pomorze Zachodnie przeciw depresji”. Deklarację ze strony Powiatu Gryfińskiego podpisał Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. Jest to dokument zobowiązujący lokalne władze do rozpowszechniania wiedzy o rozpoznawaniu i leczeniu depresji.

We wtorek, 10 października w Operze na Zamku w Szczecinie odbyła się konferencja „Jak lokalnie sprzyjać zdrowieniu z depresji?”. Podczas wydarzenia samorządowcy województwa zachodniopomorskiego przyjęli deklarację wsparcia działań na rzecz rozpoznawania i leczenia depresji. Samorządowcy składając podpisy pod deklaracją oświadczyli, że w ramach swoich kompetencji, zobowiązują się do dołożenia szczególnych starań na rzecz wykorzystywania uznanych dobrych praktyk Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Zdrowia w upowszechnianiu w społecznościach lokalnych na terenie naszego województwa wiedzy o rozpoznawaniu i leczeniu depresji.

Serdecznie zapraszamy w imieniu Chóru „Res Musica” Gryfino na koncert w ramach akcji Muzyka - Wsparcie Osób w Depresji. Koncert poprzedzony wykładem o zapobieganiu depresji i wzbogacony recitalem fortepianowym rozpocznie się o godz. 15.00, w dniu 13 października 2023 w Pałacyku pod Lwami w Gryfinie.

plakat
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony