aPowiatowy konkurs plastyczny #bezprzemocy w ramach ogólnoświatowej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Celem konkursu jest budowanie świata bezpiecznego, spokojnego, bez przemocy. Konkurs kierowany był do dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat oraz osób pełnoletnich z niepełnosprawnością intelektualną z powiatu gryfińskiego. 

Konkurs pod patronatem Starosty Gryfińskiego, Burmistrza Gminy Chojna, Komendanta Komisariatu Policji w Chojnie, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. 

Wyniki konkursu i wręczenie nagród już 8 gudnia br.

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony