zajawkaInformujemy, że od 12 lutego 2024 r., po autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych będzie odbywał się wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych związany z cyklicznymi ćwiczeniami wojskowymi pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24. Przejazd pojazdów biorących udział w ćwiczeniach będzie skoordynowany w taki sposób, aby jak w najmniejszym stopniu powodował utrudnienia w ruchu. Pojazdy będą eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i pododdziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją.

 W związku z powyższym prosimy mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności, przede wszystkim nie wjeżdżanie pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie.

Zwracamy się również z apelem o nie publikowanie – zwłaszcza w obecnej sytuacji -  informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych. Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje lub urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i  obronności.

STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24 są ćwiczeniami o charakterze defensywnym i nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu. Ćwiczenia potrwają do końca maja br.

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony