rada 82 lutego  br. Zarządzeniem Starosty Gryfińskiego powołana została Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych na kadencję w latach 2024-2027. Dziś, 21 lutego, starosta Wojciech Konarski wręczył członkom akty powołania, jednocześnie życząc wszystkim owocnych działań, zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami.


Starosta podziękował również obecnym na spotkaniu paniom, które zakończyły swoją czteroletnią pracę w Radzie (kadencja 2020-2023)

Powiatowe Rady są organami opiniodawczo-doradczymi i składają się z 5 członków, których powołuje starosta spośród kandydatów zgłoszonych przez działające na terenie danego powiatu organizacje pozarządowe, fundacje i jednostki samorządu terytorialnego.

Na nową kadencję na przedstawicieli Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy staroście gryfińskim zostały powołane:

♦ Julia Porwit (Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych MOST w Nowym Czarnowie),

♦ Wanda Kmieciak (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną),

♦ Agnieszka Kowalska (Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju),

♦ Janina Mielnik (Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział w Gryfinie),

♦ Krystyna Olechnowicz (Polski Związek Niewidomych w Gryfinie).

rada 2024 2

rada 2024 3

rada 2024 4

rada 2024 5

rada 2024 6

rada 2024 7

rada 2024 8

rada 2024 1

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony