zajawka zarzad27 czerwca 2024 r. odbyła się III sesja Rady Powiatu w Gryfinie, podczas której przedstawiono Raport o stanie Powiatu Gryfińskiego za 2023 r. Po przeprowadzeniu nad nim debaty radni udzielili Zarządowi Powiatu w Gryfinie wotum zaufania i zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu i sprawozdanie finansowe Powiatu Gryfińskiego za 2023 rok. Zarządowi Powiatu Gryfińskiego udzielono absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony