Powiatowa Rada Zatrudnienia spotkała się we wtorek 27 marca br., aby omówić problemy związane z rynkiem pracy i szkolnictwem zawodowym. Spotkanie w Klubie Pracy przy ul. Łużyckiej w Gryfinie prowadziła wiceprzewodnicząca PRZ Gabriela Kotowicz. Multimedialną prezentację przedstawiła Beata Frąckiewicz. Dyrektorzy i wicedyrektorzy wypowiadali się m.in. na tematy związane ze zmianą w klasyfikacji zawodów. 

Dyrektorzy szkól poinformowali o kształceniu w nowych – zreformowanych kierunkach. Teraz zamiast kilku specjalności, jak np. „kucharz małej gastronomii” i itp., będzie kierunek „kucharz”. Edward Piotrowski poinformował, że Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie stara się o utworzenie nowego kierunku – „ogrodnik”. 
 

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony