Nietypowy przebieg miało posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu. W czwartek, 29 marca br. pierwszą część obrad przewodniczący Arkadiusz Augustyniak prowadził w siedzibie starostwa. Natomiast na drugą przewodniczący oraz pozostali członkowie komisji tj. Alicja Kordylasińska, Jan Podleśny, Zbigniew Głąbała, Leszek Jackiewicz udali się do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gryfinie.

 

-Staramy się aby uczestników WTZ nauczyć zaradności życiowej i przygotować do wejścia na rynek pracy – powiedziała kierownik WTZ Anita Respondowska.

O działalności Stowarzyszenia i prowadzonych placówek opowiadała też Elżbieta Wiśniewska, przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie.

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony