Dzień przed sesją obradowała Komisja Rewizyjnej. Obrady prowadził przewodniczący Robert Pankratow. W spotkaniu uczestniczyli radni Labib Zair i Arkadiusz Augustyniak oraz wicestarosta Jerzy Miler i sekretarz Barbara Rawecka. Radni zajęli się analizą i opiniowaniem części materiałów na XIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. 

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony