Uroczystości związane z rocznicą forsowania przez żołnierzy I Armii Wojska Polskiego Odry, w okolicach Siekierek i Gozdowic odbędą się 21 kwietnia 2012 roku w Siekierkach. Wzorem lat ubiegłych Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego wraz z 12 Szczecińską Dywizją Zmechanizowaną jest głównym organizatorem obchodów rocznicowych w okolicach Siekierek i Gozdowic. W programie uroczystości 67. rocznicy forsowania Odry pod Siekierkami przewiduje się składanie kwiatów w miejscach upamiętniających walki niepodległościowe, wystąpienia okolicznościowe, mszę polową, apel poległych oraz pokaz sprzętu wojskowego.

 

W dniach 12-13 kwietnia 1945 roku w okolicach Morynia koło Chojny w powiecie gryfińskim, skoncentrowała się cała 1 Armia Wojska Polskiego. Jej zadaniem miało być sforsowanie Odry na wysokości Siekierek i Gozdowic oraz zajęcie zachodniego brzegu rzeki, utworzenie przyczółków, a w następnej kolejności przełamanie obrony niemieckiej. Przeprawę rozpoczęto 16 kwietnia w godzinach porannych. Przy dużych stratach w ludziach udało się osiągnąć zachodni brzeg Odry i zdobyć go pod koniec dnia. W następnych dniach przez Odrę w rejonach Siekierek i Gozdowic przeprawiały się kolejne dywizje. 17 kwietnia 11 pułk piechoty uczcił moment przeprawy przez Odrę wkopaniem słupów granicznych po zachodniej stronie rzeki. Pierwszy słup nad Odrą wbito 27 lutego na jej wschodnim brzegu przez żołnierzy polskich z batalionu mostowo-pontonowego, którzy pomagali przy budowie mostu na wysokości wsi Czelin. Ostatecznie forsowanie Odry zakończyło się 20 kwietnia rozbiciem sił niemieckich. Po trzech dniach walk, życie straciło ok. 2 000 żołnierzy Wojska Polskiego. Obrona niemiecka została przełamana i oddziały przeciwnika przystąpiły do wycofywania. Droga na Berlin stała otworem.

Uroczystości w Siekierkach poprzedzone są spotkaniami kombatantów, mieszkańców i władz samorządowych w Szczecinie, Chlebowie (gm. Gryfino), Chojnie (cmentarz żołnierzy Armii Czerwonej), Osinowie (gm. Cedynia). Stamtąd autokary z uczestnikami jadą tradycyjnie na cmentarz w Siekierkach oraz do Gozdowic.

Program obchodów:

I. 12.00 - 14.00 – uroczystości na terenie Cmentarza Wojennego Siekierki

 

-          12.00 - powitanie przedstawiciela Kancelarii Prezydenta RP i zaproszonych gości przez burmistrza Mieszkowic Andrzeja Salwę;

 

-          12.05 - msza święta w intencji żołnierzy poległych w czasie forsowania Odry – celebrans ks. arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński;

 

-          13.00 - przejście uczestników uroczystości na Cmentarz Wojenny;

 

-          13.15 - 14.00 – ceremonia na Cmentarzu Wojennym

 

-          złożenie meldunku;

 

-          przemówienia okolicznościowe: przedstawiciela Kancelarii Prezydenta RP, prezesa ZZWZKRPiBWP Ryszarda Tabora, marszałka województwa Olgierda Geblewicza, metropolity szczecińsko-kamieńskiego ks. arcybiskupa Andrzeja Dzięgi;

 

-          apel poległych;

 

-          złożenie kwiatów i wieńców pod pomnikiem.

 

14.00 - 15.00 - przejazd uczestników do Gozdowic.

 

 

II. 15.00 – 15.30 - ceremonia przy pomniku Sapera w Gozdowicach:

 

-          złożenie meldunku;

 

-          przemówienie okolicznościowe starosty powiatu gryfińskiego Wojciecha Konarskiego;

 

-          wręczenie odznaczeń;

 

-          złożenie wieńców;

 

-          zakończenie uroczystości przez burmistrza Mieszkowic Andrzeja Salwę;

 

4.     od 15.30 – festyn z udziałem uczestników uroczystości – rejon promowego przejścia granicznego w Gozdowicach.

  

Oficjalni organizatorzy:

1.ZZWZKRPiBWP,

2.Gmina Mieszkowice,

3.12. Dywizja Zmechanizowana ze Szczecina,

4.Burmistrzowie gmin: Gryfino, Chojna, Cedynia,

5.Powiat Gryfiński,

6.Zachodniopomorski Samorząd Wojewódzki.

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony