Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, iż plantacjom rzepaku zagraża pryszczarek kapustnik. Decyzję o sposobie i terminie zwalczania pryszczarka kapustnika na rzepaku ozimym należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji. Wylot owadów dorosłych (muchówek) następuje najczęściej w początkach kwitnienia rzepaku. Pryszczarek kapustnik ma znaczenie gospodarcze w powiązaniu z chowaczem podobnikiem, który ułatwia mu składanie jaj w łuszczynach.

Łuszczyny rzepaku opanowane przez pryszczarka kapustnika przedwcześnie żółkną, nabrzmiewają, kurczą się i przedwcześnie pękają. Skutkiem tego jest osypywanie się nasion.

Zabiegi zwalczające wykonuje się w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości to jest stwierdzenia:

-średnio 5 uszkodzonych łuszczyn na 1 roślinie

-1 pryszczarka kapustnika na 1 roślinie - przy słabym wystąpieniu chowacza podobnika

-1 pryszczarka kapustnika na 3-4 roślinach - przy silnym wystąpieniu chowacza podobnika

Zabiegi zwalczające przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych. Ograniczyć występowanie szkodnika można także poprzez stosowanie :

-prawidłowej agrotechniki,

-izolacji przestrzennej od innych roślin krzyżowych i warzyw kapustnych,

Zabiegi środkami ochrony roślin wykonuje się z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych, hodowlanych lub integrowanej ochrony roślin. Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne pod adresem: http://www.minrol.gov.pl > Informacje branżowe > Produkcja roślinna > Ochrona roślin

Zgodnie z ustawą o ochronie roślin można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu oraz zgodnie

z etykietą-instrukcją stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami, oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska. Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie. Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie mogą być wykonywane przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia. Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin, są obowiązani do prowadzenia ewidencji tych zabiegów i przechowywania jej co najmniej przez okres 2 lat od dnia wykonywania zabiegu ochrony roślin.

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony