Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie odbyło się dziś, 24 maja br. Jednym z głównych punktów programu obrad była prezentacja projektu strategii rozwoju oświaty w powiecie gryfińskim na lata 2012-2016. Następnie omówiono materiały na najbliższą sesję Rady Powiatu.

Przedstawiono też sprawozdanie finansowe powiatu gryfińskiego za 2011 r. Starosta Wojciech Konarski potwierdził, iż wydział komunikacji w Chojnie będzie nadal funkcjonował w tej samej strukturze lecz w zmniejszonej obsadzie personalnej. Obrady, pod nieobecność przewodniczącej, prowadziła Alicja Kordylasińska, wiceprzewodnicząca rady.

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony